Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga Američkog predsednika, vrhovnog komandanta SAD-a
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Politika SAD je zasnovana na Ustavu Sjedinjenih Američkih Država, koji je napisan 1787. godine. Ustav iz 1787. je do danas dopunjen sa nekoliko amandmana. Prvih 10 su prihvaćeni nedugo nakon nastanka samog ustava. Grupno se nazivaju „Zakon o pravima“ (engl. Bill of Rights), a odnose se na osnovna prava državljana Sjedinjenih Američkih Država, kao što su pravo na slobodu govora i veroispovesti. Vlada Sjedinjenih Američkih Država je jedna od najstarijih na svetu. Kao federalna demokratija sastoji se od izvršne, zakonodavne, i sudske vlasti. Izvršna vlast se sastoji od predsednika i njegovog kabineta, uz dodatak raznih državnih službi.

Zakonodavni organ vlasti je Kongres Sjedinjenih Američkih Država, koji se sastoji od Predstavničkog doma (engl. House of Representatives) i Senata. Zastupnici i senatori su podeljeni po saveznim državama. U Predstavničkom domu svaka savezna država ima broj predstavnika srazmeran njenom broju stanovnika, dok u Senatu svaku državu zastupaju dva senatora. Broj predstavnika u Predstavničkom domu je 435. Senat trenutno broji 100 senatora. Sudska vlast se sastoji od svih sudova u Sjedinjenim Državama. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država broji devet sudija, kojima mandat traje doživotno.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Uloga Američkog predsednika, vrhovnog komandanta SAD-a 4
1.1 Uloga predsednika u predlaganju Zakona i izvršnih akata 5
1.2 Uloga predsednika SAD prilikom sklapanja međunarodnih sporazuma 6
1.3 Ovlašćenja predsednika SAD 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 12
Referentni URL