Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza rizika i leveridž - projektni rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Da bi došli do pojmova analiza rizika i leveridž – pođimo odmah od definisanja samog termina poslovni rizik. Sa aspekta preduzetništva rizik podrazumeva mugućnost i odredeni stepen verovatnoće nekog događaja sa nepovoljnim uticajima. Nepovoljne posledice se javljaju u odnosu na integritet ljudi i sredstava, odnosno imovine i materijalne štete. Zbog toga rizici prema uzročnosti njihovog nastupanja mogu se podeliti u tri velike grupe:

a) Tehničke rizike - koji proizilaze iz tehnologije poslovanja i korišćenja tehnike,
b) finansijske rizike - koji proizilaze iz finansijskih poslovanja, i
c) fizičke rizike koji su vezani za materijalni sadržaj u sredstvima u procesu rada.

Tehnički rizici predstavljaju nastupanje štetnih dejstva kao posledica načina obavljanja poslovnih postupaka. U proizvodnji moze doći do kvara i loma materijala — kvara robe na zalihama,u transportu, do zastoja u realizacije usled promene stanja na tržištu.

Sadržaj :

UVOD 1
1 Analiza rizika i leveridž 3
1.1 Klasifikacija rizika 4
1.2 Rizik osiguravajućih društava 10
1.2.1 Upravljanje rizikom u osiguravajućim društvima 16
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
Referentni URL