Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dobrovoljno penzijsko osiguranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Građani u Srbiji još nisu svesni ili ne znaju kakve sve mogućnosti za štednju postoje, pored one u bankama, i koliko su pouzdane. Tome u prilog ide istraživanje koje su napravile osiguravajuće kuće, gde većina ispitanih građana ne zna razliku između osiguranja života i privatne penzije, odnosno ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove. Iako klijenti osiguravajućeg društva i članovi dobrovoljnog penzijskog fonda, po isteku trajanja ugovora, sebi obezbeđuju mesečnu svotu novca, razlike postoje.

Prva je u samom načinu uplate. Kod osiguranja se bazira na uplati dogovorene premije osiguranja i na unapred određenom načinu isplate. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova mesečno se uplaćuje dogovorena svota na lični račun u fondu, a ta suma se isplaćuje posle 53. godine života. Uplatama se ta sredstva akumuliraju, a na dugi rok se uvećavaju i za prihode od investiranja fonda. Kao osnovna prednost osiguranja života ističe se to što uključuje zaštitu od rizika i zagarantovanu osiguranu sumu, čija je visina unapred definisana ugovorom. Osiguranje života podrazumeva obezbeđenje finansijske sigurnosti najbližih u slučaju smrti osiguranika, kao i finansijska sigurnost u slučaju radne nesposobnosti ili invalidnosti usled nezgode.

Sadržaj

UVOD 3
OSNOVNE PRETPOSTAVKE I PRAVCI RAZVOJA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG OSIGURANJA 4
JAVNO PENZIJSKO OSIGURANJE KAO PANDAN DPO-u 7
DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOVA SISTEMA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG OSIGURANJA 9
DOBROVOLJNI PENZIJSKI FONDOVI 10
NAČELA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA 11
ULAGANJE U PRIVATNE PENZIJSKE FONDOVE 12
OBLICI PENZIJSKIH PLANOVA 13
VRSTE DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH PLANOVA U SRBIJI 14
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL