Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odnos i saradnja Srbije i Interpola
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Savremeni profil civilizacije neizostavno je obeležen dinamičnom, brutalnom i nažalost efikasnom organizovanom kriminalnom aktivnošću. Njen međunarodni prefiks, svakako, doprinosi uvećanju stepena društvene opasnosti po državu i pojedinca odnosno štete koju izaziva na državnim i privatnim dobrima. Očiglednost ekspanzije kriminalne aktivnosti sa pojedinačne na organizovanu, te sa lokalne i nacionalne na međunarodnu i svetsku, uslovila je saradnju kriminalističkih službi, najpre na nivou gradova a potom i među državama.

INTERPOL predstavlja najstariju međunarodnu organizaciju kriminalističke policije, koja vuče poreklo još od Međunarodnog kriminalističkog udruženja osnovanog 1889. godine, na čijem je X Kongresu održanom 1905. godine, po prvi put na izričit način izražena potreba za suzbijanjem kriminaliteta na međunarodnom planu. U okviru INTERPOL –a postoje Nacionalni centralni biroi, čiju funkciju u MUP-u Srbije obavlja Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Interpol kao međunarodna policijska organizacija 4
3 Mehanizmi i primeri saradnje Srbije sa Interpolom 7
4 ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 11
Referentni URL