Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Paneuropski koridor 7 i njegov značaj za RH - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Mnogi kažu da Paneuropski koridor dar majke prirode čovijeku koji živi u Europi. Jeftin riječni prijevoza robe i materijala postao je naročito zanimljiv posljednjih godina kada je došlo do ekspanzije nekih istočnih Europskih zemalja, primerice Turske ili pak bliskoistočni zemalja koja su bitan dobavljač nafte i zemnog gasa, plina. Sve ovo dovoljno je da se zaključi da je koridor od strateškog značaja i rasteće potrebe zapadnih zemalja koje upravo planiraju da maksimalno iskoriste ovaj plovni put i obezbijede jeftinu, ali brzu i sigurnu saobraćajnicu.

U ovom radu će biti prikazani osnovni elementi koridora, od čega se sastoji i koji je značaj za Republiku Hrvatsku.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 PANEUROPSKI KORIDORI - 3 -
3 PANEUROPSKI KORIDOR 7 - 5 -
3.1 Rijeka Dunav - 5 -
3.2 Detaljan popis plovnih putova Dunava - 5 -
3.2.1 Njemačka (sliv Dunava), Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, zapadni dio Srbije - 5 -
3.2.2 Istočni dio Srbije, Rumunjska, Bugarska, Moldavija, dio Ukrajine - 6 -
3.2.3 Pregled dunavskih pritoka i kanala - 7 -
3.2.4 Plovidba - 8 -
3.3 Osnovne karakteristike - 10 -
3.4 Obilježja plovnog puta rijeke Dunav u granicama Republike Hrvatske - 11 -
3.5 Tehnički objekti i građevine na plovnom putu rijeke dunav - 12 -
4 ZNAČAJ KORIDORA 7 ZA HRVATSKU - 14 -
5 ZAKLJUČAK - 15 -
6 LITERATURA - 16 -
7 WEB LITERATURA - 16 -
8 POPIS SLIKA - 16 -
Referentni URL