Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tovarni list
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Špedicija se, u obliku u kojem je danas poznajemo, javlja još u 18. veku za vreme Mletačke Republike. U to vreme trgovci su poveravali robu posrednicima koji su se brinuli za siguran prevoz i isporuku robe kupcu. Ti posrednici su organizovali preuzimanje, otpremanje i dopremanje robe za svoj račun i robu predavali kupcima uz potpis na potvrdi, koja je imala karakter prve prevozne isprave. Ako se vratimo i korak unazad, možemo reći da su prvi špediteri bile vođe karavana koje su još u Starom veku prevozili i štitili robu i isporučivali je primaocu.

Danas, špediteri su nosioci međunarodnosg transporta robe. Ovde treba reći i par reči o značaju međunarodne trgovine, uvoza i izvoza za jednu državu. Naime, trgovinski bilans je najbitniji deo platnog bilansa u kojem se prikazuje robna razmena sa svetom, razlika između vrednosti uvoza i izvoza, zbog čega trgovinski bilans često presudno utiče na ravnotežu platnog bilansa.

Sadržaj :

UVOD 1
Vrste špediterskih poslova i pojam špedicije 2
Uloga špeditera 4
Tovarni list 5
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL