Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rim u doba kraljeva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

UVOD


Rimsko kraljevstvo je period u istoriji antičkog Rima koji je, prema tradiciji, trajao od osnivanja Rima 753. godine p.n.e. do proterivanja poslednjeg rimskog kralja i osnivanja republike 509. godine p.n.e.

Ovaj period u istoriji Rima poznat nam je jedino iz nepouzdanih antičkih legendi, koje nam većinom prenosi rimski istoriograf Tit Livije (1. vek. n. e.), koji se naslanja na ranija dela rimskih analista, te iz modernih arheoloških istraživanja. Prema antičkoj tradiciji, Rimom je u početku vladalo sedam kraljeva, čija vlast nije bila nasledna, nego je svaki bio biran u senatu i kurijatskoj skupštini.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Rim u doba kraljeva 4
3 Rimski kraljevi 6
3.1 Romul 6
3.2 Numa Pompilije 8
3.3 Tul Hostilije 9
3.4 Anko Marcije 11
3.5 Tarkvinije Prisk 12
3.6 Servije Tulije 13
3.7 Tarkvinije Oholi 15
4 ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 19
Referentni URL