Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: E uprava u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Širi kontekst

Sve veća upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija i napredak Interneta stavili su veoma moćne alate na raspolaganje gradjanima, državnim administracijama, i velikim i malim preduzećima širom sveta. Kao rezultat toga, dolazi do dalekosežnih promena u unutrašnjoj organizaciji državnih administracija i preduzeća. Promene nastaju u pogledu neophodnih znanja, veština i organizacije rada, kao i u odnosima izmedju preduzeća, gradjana i državne administracije.

Informacione i komunikacione tehnologije ostvaruju značajan uticaj na ukupnu privredu i politiku, imaju odlučujuću ulogu u modernizaciji ekonomije, i doprinose korišćenju novih mogućnosti za stvaranje radnih mesta i uključivanju u novi sistem globalne ekonomije.

SADRŽAJ

1 Širi kontekst 3
2 Reformski ciljevi 4
2.1 Prelazno rešenje 7
2.2 Jedinstveni šalter 9
2.3 Obim poduhvata 11
2.4 Strateški pristup 14
2.5 Organizacione potrebe 14
3 Izvršni sponzor 18
3.1 Ocenjivanje mogućnosti 18
3.2 Implementaciona strategija 19
3.3 Merljivost rezultata 20
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23
Referentni URL