Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Iskaz svedoka 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Према законској дефиницији, сведок је лице за које је вероватно да ће моћи да даје обавештења о кривичном делу и учиниоцу и о другим важним околностима. Прецизније речено, сведок је лице које је својим чулима непосредно опажало одређене чињенице, или о њима посредно сазнало, које су у вези са извршеним кривичним делом или учиниоцен у које на позив кривичног суда о њима говоре .
Другим речима, сведочење као доказ представља исказ одређеног лица, сведока о чињеничама које су важне за расветљење и решење одређене кривичне ствари. Исказ садржи одрећена обавештења о чињеницама и околностима до којих се дошло путем непосредног или посредног сазнања. Непосредно значи да су обавештења стечена властитим опажањем, а посредо да су пренесена казивањем или помоћу других средстава.

Исказ сведока представља једно од најстаријих и веома често коришћених доказних средстава, због тога што је веома мали број кривичних дела извршених без присуства трећег лица, а још је мањи број окривљених о којима неко лице не може изнети податке из њиховог живота. Међутим, исказ сведока је доказно средство које је доста несигурно, јер је извор информација човек као свесно биће.

Садржај

УВОД 3
ПОЈАМ СВЕДОКА 4
ДУЖНОСТИ И ПРАВА СВЕДОКА 5
СВЕДОЧЕЊЕ 6
ИСКАЗ СВЕДОКА 7
ЗАКЉУЧАК 10
Referentni URL