Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kanali distribucije u osiguranju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Funkcija prodaje je najvažnija funkcija u osiguranju. Iako osiguravajuće društvo prodaje rizik, ono je tržišno orjentisano, vodeći računa o tržišnim osilacijama, ponudom i potražnjom kao i konkurentskim kućama. Sami rezultati prodaje direktno definišu dobit, a primarni akcenat je svakako na osiguraniku. Da bi osiguranik bio zadovoljan uslugom osiguranja, a društvo ih uspešno prodavalo, potrebno je uvažiti sledeće faktore: kvalitet usluge osiguranja (pre zaključivanja polise, za vreme trajanja osiguranja i nakon isteka polise), konkuretnu cenu, odgovarajuće prodajne kanale, promotivni miks i motivisane kadrove.

Brza i pravična isplata odštete ili osigurane sume, glavni je faktor koji stvara poverenje, sigurnost i zadovoljstvo osiguranika. Ovim radom će biti razmotren upravo tržišni segment prodaje, i to prodaja usluga osiguranja, koristeći se marketinškim pogledom na proces prodaje, kao i sami kanali u distribuciji osiguranja Sama prodaja usluga je u fokusu osiguravajućeg društva, no svakako treba razmatrati i sve opcije koje je u sustini omogućavaju.

Sadržaj

Uvod...............3
1.Pojam i definicija osiguranja...............4
1.2.Uloga osiguranja..............5
2.Kanali distribucije u osiguranju.................6
2.1.Podela kanala distribucije............7
2.2.Tradicionalni kanali distribucije osiguranja...........9
2.2.1.Posrednici u osiguranju-indirektni kanali distribucije......9
2.2.2.Agenti osiguranja.........10
2.2.3.Brokeri u osiguranju..........11
2.2.4.Direktna distribucija osiguranja........12
2.3.Novi kanali distribucije osiguranja......13
2.3.1.Direktni osiguravači...............13
2.4.Bankoosiguranje................15
2.4.1.Ključe varijable neophodne za uspesnu realizaciju bankoosiguranja....17
2.4.2.Motivi za bankoosiguranje.......18
3.Internet..........20
4.Novi distributeri.................21
4.1.Usvajanje novih kanala distribucije......22
5.Ostali kanali distribucije proizvoda osiguranja.........22
6.Zaključak..............................24
7.Literatura.......................25
Referentni URL