Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Postupci i faze u obradi šteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Osnovna obaveza osiguravača a istovremeno i najbolja referenca osiguravajuće kompanije bez koje nema ni osiguranja je isplata šteta, odnosno naknada iz osiguranja. Nezavisno od toga što je zakonska i ugovorna obaveza osiguravača isplata šteta, veoma je važno na koji način osiguravač postupa i kako se ophodi prema osiguraniku po natsanku štetnog događaja.

Zbog disperzije i raznovrsnosti rizika kao i njihove heterogenosti, postupci i faze u obradi šteta su veoma složeni i zahtevaju izuzetno visoku stručnost, interdisciplinarnost znanja i timski rad, što znači da je svaka nastala šteta specifičan slučaj za sebe a posebno ako se radi o složenim i velikim štetama.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POSTUPCI I FAZE U OBRADI ŠTETA - 3 -
2.1 Prijava i evidentiranje šteta - 3 -
2.2 Uviđaj i procena šteta - 4 -
2.3 Likvidacija šteta - 5 -
2.4 Kontrola šteta u postupku likvidacije - 5 -
2.5 Odobrenje i isplata šteta - 6 -
3 ZAKLJUČAK - 8 -
4 LITERATURA - 9 -
Referentni URL