Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategije bezbjednosti SAD-a i globalna dominacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Amerika posjeduje više globalne moći nego bilo koja država prije nje. Dominira svijetom ne samo vojno, već takođe, do određenog nivoa kulturno i ekonomski, te crpi nesagledive nacionalne dobiti iz trenutnog svjetskog sastava. Nakon smrti komunizma, kao alternativne verzije modernizacije, američka liberalna demokratija slobodnog tržišta uživa i ideološku hegemoniju nad svijetom. U govoru diplomiranim kadetima na West Pointu, 2002. godine, predsjednik Bush je izjavio „ Amerika nema imperij koji bi proširila niti utopiju koju bi uspostavila“. Kada se obraćao veteranima okupljenim u Bijeloj Kući, rekao je da „ Amerika nema teritorijalnih ambicija.

Mi ne tragamo za imperijem. Naša nacija predana je slobodi za nas same i za druge.“ Međutim, Amerika je jedina nacija koja patolira svijetom kroz pet globalnih vojnih zapovjedništava; održava više od milion muškaraca i žena naoružanima na četri kontinenta, postavlja mobilne borbene grupe na stražu u svaki okean, garantuje opstanak država od Izraela do Južne Koreje, upravlja volanom globalnog prometa i trgovine, i ima ideološku hegemoniju nad ostatkom svijeta.

S A D R Ž A J

Uvod.............. 3
1. Hladni rat i globalna stabilnost.........4
1.1 Niksonova strategija i razdoblje nakon rata u Vijetnamu.......5
1.2 Politika zadržavanja (containment).........7
2. Transantlantizam na početku vijeka i globalna dominacija SAD-a..9
3. Preventivni rat i preduhitreni napad........10
Zaključak.........11
Literatura...........12
Referentni URL