Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aktuarstvo kao profesija - aktuar kao profesionalac
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Aktuar je po obrazovanju matematičar, stručnjak za račun vjerovatnoće koji se koristi statističkim podacima i na osnovu njih daje finansijska predviđanja u oblasti osiguranja, amortizacije i drugih oblasti. Mesto aktuara je u direkcijama banaka, osiguravajućih društava i uopšte u svim finansijskim službama. To nije knjigovođa koji pravi bilans, nego kalkulator koji tačno određuje moguće rezultate neke finansijske operacije, vodeći računa o riziku. Zarada ili gubici zavise od toga da li je on sve tačno sagledao i proračunao. U osiguravajućim zavodima aktuar određuje visinu premija na osnovu statistika o učestalosti nesrećnih slučajeva ili o dužini života u raznim pozivima i društvenim sredinama. Zato se često rukovodioci u službi osiguranja popunjavaju iz redova aktuara vičnih predviđanju.

Zanimanje aktuara obuhvata i sledeće aktivnosti: pripremu podataka i proračuna za mišljenje o finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju, pripremu podataka za mišljenje o sprovođenju politike osiguranja, pripremu podataka za mišljenje o predlozima akata poslovne politike i njihovim izmjenama i dopunama, projektovanje i razvoj novih proizvoda, učešće u programu aktuarske edukacije organa nadzora nad delatnošću osiguranja, praćenje zakonskih i drugih propisa iz oblasti aktuarstva, saradnja na zajedničkim projektima i ostali aktuarski poslovi u smislu Zakona o osiguranju .

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 Aktuarstvo kao profesija: Aktuar kao profesionalac 3
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6
Referentni URL