Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Djeca i dječija umjetnost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Kako se razvija djetetova psiha i motorika ono počinje da šara po papiru, i tako ono svojim crtanjem imitira odrasle kako pišu. Dijete najčešće koristi linije, i pokušava da svet oko sebe oživi. Dijete najbolje uči istražujući u okolini sebe, i mnogo je bolje to nego da dobije gotov rezultat. Sve ono što dijete samo doživi i proživi, ono u tome stekne vlastito iskustvo, postaje podloga za dalje učenje i spoznaju.

Kroz praktičan rad djeca se igraju, a istovremeno postaju i kreativni tj. na taj način oni se slobodno izražavaju, iskazuju svoje sklonosti i sposobnosti, razvijajući kreativnost. Jedna od najvažnijih potreba djece u predškolskoj dobi je da djete stvori nove mogućnosti istraživanja, a pri tome mu dopustiti da pokuša da se izrazi na svoj način i da se nemora pridržavati strogo pravila, jer ih ta pravila sputavaju u kreativnom radu.


Sadržaj

1 Uvod 2
2 Razvoj dječijeg likovnog stvaralaštva 2
3 Predškolsko dijete I boja 4
3.1 Usmeravanje dječijeg likovnog stvaralaštva 6
4 Zaključak 8
5 Literatura 9
Referentni URL