Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odnos među vršnjacima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

U mnoštvu tema razvojne psiholigije odabrala sam temu odnos među vršnjacima. Razlog je taj što odnose među djecom i adolescentima smatram veoma zanimljivima. Stoga sam odlučila ući dublje u to područje komunikacije i saznati nešto više. Posebice sam se bazirala na odnosu između vršnjaka predškolske dobi i vidjeti na koji način komuniciraju i kakav odnos imaju sa vršnjacima te koliko je to važno za njihov daljnji razvoj u svakom pogledu.

Također, kako se snalaze u okruženju vršnjaka u sredini kao što je vrtić. Nešto ćemu sam također pridodala pažnju je dječja igra jer je ona izraz dječjeg upornog traganja da pronađe i otkrije odgovor kako da žive i kako da budu. O činjenici da interakcijom s vršnjacima djete razvija i bogati svoja socijalna iskustva, govorit ću u sljedećem sadržaju. Uklapanje u neku sredinu nije nimalo lako. Kako i na koji način to dijeca ostvaruju i koliko uspijevaju u tome također sam istržila i obradila u jednom od sljedecih poglavlja.

Sadržaj

1.Uvod ..........................2.
2. Dječja igra: opća razmatranja ........................2.
2.1. Dječji vrtić ........................................3.
2.2 Vršnjaci - djetetovi partneri u igri .....................3.
3. Zaključak .......................................4.
4. Literatura ....................................5.
Referentni URL