Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stilovi vaspitanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Васпитање је процес формирања човека и можемо закључити да први процес васпитног рада започинње у породици. Породица је спорна између детета и спољашњег света. Њен задатак је да навикне дете навикне на рад и примерно понашање, као и да омогући детету контакт са вршњацима, старијима, да га научи о односима у дрштву и оном што је морално и добро. Она је најважнија васпитна средина, незамењива је.

Породица као склоп треба да има следеће особине:
• Родитељи треба да су ментално и морално здрави
• У породици треба да влада емоционална повезаност кроз коју ће дете осетити да је жељено и на тај начин ће наћи снагу ослонца у њој
• Важна је и усклађеност односа међу члановима породице, међусобна присност и могућност заједничког решавања породичних проблема.
Савршена породица не постоји, у свакој постоје сукоби и проблеми.


САДРЖАЈ


Увод 1
Положај проблема у научном систему 2
Стилови васпитања 3
ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ 8
ЗАКЉУЧАК 10
Referentni URL