Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klasične teorije organizacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Funkcija organizovanja je sastavni dio procesa menadžmenta. Kao logičan nastavak funkcije planiranja, organizovanje omogućava izvršavanje performansi preduzeća vezanih za njegove ciljeve. Organizovanje predstavlja važan instrumentarij menadžmenta pomoću koga se pribavljaju, alociraju i kombinuju resursu uspostavljanjem sistema odnosa između ljudskih aktivnosti i fizičkog kapitala. Termin organizacija je u širokoj upotrebi.

Organizacija se može definisati kao dvije ili više osoba koje rade zajedno, na koordiniran način, radi ostvarenja grupnih rezultata. Da bi bio efikasan, menadžer mora biti sposoban da organizuje ljudske resurse, fizičke faktore i funkcije (proizvodnju, marketing, finansije, kadrove i sl.), na način koji je dizajniran za ostvarenje ciljeva preduzeća. Ovaj proces je suštinski za uspjeh svake organizacije u kojoj ljudi rade zajedno kao grupa. Organizovanje je proces kojim se definišu formalni odnosi između ljudi i resursa radi postizanja ciljeva.

Jednom kada su ciljevi utvrđeni/formulisani, moguće je odrediti radne aktivnosti i uključiti ih u realizaciju. U proizvodnom preduzeću, sirovina mora biti nabavljena, proizvod mora biti napravljen i prodat. Svaka od ovih glavnih faza uključuje unajmljivanje i nadgledanje ljudi, prosleđivanje papirologije i određeni broj drugih aktivnosti. Na primjer, skladišta se moraju održavati, što uključuje vodoinstalatere, elektičare i domare. Sortiranje robe na police i rukovanje kasom vrše ljudi sa drugom vrstom stručnosti. Zato se sve ove vrste poslova moraju razvrstati prije nego što proces organizacije može da počne. Važan koncept pri specifikaciji različitih vrsta zadataka je specijalizacija rada.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Organizovanje kao proces 3
1.2 Specijalizacija rada 4
1.3 Organizaciona diferencijacija 5
1.4 Vrste organizacionih struktura 7
1.5 Funkcionalna organizacija 9
1.6 Klasične teorije organizacije 11
1.6.1 Birokratski model radne organizacije 12
1.6.2 Frederik tejlor i ,,naučno upravljanje“ 14
1.6.3 Naučno upravljanje i obično upravljanje 17
1.6.4 Anri Fajol i ,,administrativno upravljanje“ 19
1.6.5 Kritika i sudbina klasične teorije organizacije 20
ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 25
Referentni URL