Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Koncipiranje bisnis plana - Uputstvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


KONCIPIRANJE BIZNISA


Koncipiranje konkretnog preduzetničkog poduhvata predstavlja vrlo koristan (i isplativ) segment u planiranju poslovanja. Osnovni razlozi zbog kojih se (pre izrade biznis plana), koncipira preduzetnički biznis, je u svojevrsnoj racionalizaciji troškova i opštoj orijentaciji preduzetnika ka zacrtanim ciljevima. Već u samom konceptu selektuju se određene ideje i vrši se procena daljih aktivnosti, i ako se pokaže da su neprofitabilne, obustavljaju se dalja ulaganja. Ovo je naravno, vrlo korisno za potencijalne preduzetnike, jer ih oslobađa nepotrebnih troškova.

Koncept predstavlja interni dokument i on ne bi smeo da zameni biznis plan. On predstavlja samo okvir i polaznu osnovu ka mnogo detaljnijoj analizi potrebnih parametara za izradu biznis plana.

Koncipiranje biznisa možemo podeliti u tri faze. U prvoj fazi (idejno koncipiranje biznisa), preduzetnici kao nosioci poslovnih ideja, na osnovu svog iskustva i afiniteta, kao i iskustva eksperata u određenim oblastima, vrše odabir i koncipiraju konkretnu ideju.
U drugoj fazi (razrada faktora biznisa), sagledavaju se funkcionalnost odabrane ideje i koncipiraju njen stepen izvodljivosti u zavisnosti od obima planiranog biznisa, potrebne tehnologije, materijalne osnove, celokupne organizacije poslovanja i legalitet biznisa.

U fazi procene efekata biznisa, preduzetnici utvrđuju moguće rezultate i na osnovu njih donose zaključke i koncipiraju efekte zamišljenog biznisa.
Na slici 6. vidimo šematski prikaz postupka koncipiranja biznisa po fazama...

Kompletno uputstvo mozete preuzeti potpuno besplatno iz ATTACHMENT-a
Referentni URL