Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje života - Osiguranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ПОЈАМ ОСИГУРАЊА

На почетку овог семинарског рада,пре него што анализирам осигурање живота,осврнуо бих се и на сам појам осигурања.Дефинисање самог појма,омогућиће читаоцу да боље разуме и један сегмент науке о осигурању а то је животно осигурање.
Дефиниција која најједноставније али и најадекватније објашњава појам осигурања истиче да осигурање представља удруживање лица изложених истој опасности с циљем да заједнички поднесу штету за коју се унапред зна да ће, према теорији вероватноће задесити само неке од њих.Разбијање ризика на велики број осигураника, односно уситњавање крупних штета на, у пежоративном смислу, безброј малих, представља техничку суштину осигурања....

ВРСТЕ И ПОДЕЛА ОСИГУРАЊА


Закон о осигурању Републике Србије у члану 8. послове осигурања дели на послове животних осигурања и послове неживотних осигурања.
У члану 9. законодавац разликује следеће врсте животних осигурања: ...САДРЖАЈ:

Појам осигурања....................1
Врсте и подела осигурања................4
Анализа осигурања у Србији.............6
Осигурање живота..................8
Grawe осигурање....................9
Закључак...................15
Литература....................16
Referentni URL