Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obavezno osiguranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OBAVEZNO OSIGURANJE

Po Zakonu o osiguranju iz 2004.godine preuzete su odredbe zakona o obaveznom osiguranje imovine i lica iz 1996. godine ( od člana 77 do člana 108). Shodno navedenom zakonu osiguranja koja se obavezno moraju zaključiti su:

1) obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posledica nesrećnog slučaja,
2) osiguranje vlasnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećem licu,
3) osiguranje vlasnika odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećem licu,
4) osiguranje depozita građana kod banaka i drugih finansijskih organizacija.

Osnovno pravilo je da je zaključivanje ugovora o osiguranju dobrovoljno. Međutim, u svim razvijenim zemljama postoje osiguranja koja se moraju zaključiti sa osiguravajućom organizacijom, s obzirom da se samo na taj način može se uspostaviti potpuna zaštita određenih dobara i određenih kategorija lica. U odnosu na prethodni zakon, ističe se da se u Zakonu, pored tri već klasična vida osiguranja, uvodi i obavezno osiguranje depozita građana kod banaka i drugih finansijskih organizacija.
Obavezno osiguranje se sastoji iz dva pravna odnosa. Jedan je odnos između lica na koja se proteže obavezna osiguranja i organizacije za osiguranje. Taj odnos, nastaje zaključivanjem odgovarajućeg ugovora. Ako lice na koje se proteže obaveznost osiguranja nije zaključilo ugovor o osiguranju sa organizacijom za osiguranje, neće uživati osiguravajuće pokriće. Drugi odnos je odnos između organizacije za osiguranje i putnika, odnosno trćeg oštećenog lica. Taj je odnos uređen zakonom (propisima o obaveznom osiguranju i propisima o odgovornosti za štetu)....

Rad je na 26 str
Referentni URL