Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Eticki kodeksi - Poslovna etika i vestine komuniciranja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Etički kodeksi pojedinih profesija bilo da ih formiraju vlade ili strateške organizacije , namenjene su kompanijama kao polazna tačka u formiranju vlastitih kodeksa.


Prve etičke kodeks je difinisao HIPOKRAT (460-377 god. pre nove ere)
Kao kodeks lekara u formi svečane zakletve:


U ČASU KADA STUPAM MEĐU ČLANOVE LEKARSKE PROFESIJE SVEČANO OBEĆAVAM DA ĆU SVOJ ŽIVOT STAVITI U SLUŽBU HUMANOSTI.PREMA SVOJIM UČITELJIMA SAČIVAĆU DUŽNU ZAHVALNOST I POŠTOVANJE .SVOJ POZIV ĆU OBAVLJATI SAVESNO I DOSTOJANSTVENO .NAJVEĆA BRIGA ĆE MI BITI ZDRAVLJE MOG BOLESNIKA.POŠTOVAĆU TAJNE ONOG KO MI SE POVERI.ODRŽAVAĆU SVIM SVOJIM SILAMA ČAST I PLEMENITE TRADICIJE LEKARSKOG ZVANJA. MOJE KOLEGE ĆE BITI BRAĆA.

U VRŠENJU DUŽNOSTI PREMA BOLESNIKU NEĆE NA MENE UTICATI NIKAKVI OBZIRI, VERA, NACIONALNOST,RADA, POLITIČKA ILI KLASNA PRIPADNOST.

APSOLUTNO ĆU POŠTOVATI LJUDSKI ŽIVOT OD SAMOG POČETKA.I POD PRETNJOM NEĆU POPUSTITI DA SE ISKORISTE MOJA MEDICINSKA ZNANJA,SUPROTNO ZAKONIMA HUMANOSTI.OVO OBEĆAVAM SVEČANO, SLOBODNO POZIVAJUĆI SE NA SVOJU ČAST.

U formiranju etičkih kodeksa različitih delatnosti , prednjače SAD, gotovo da nema oblasi gde nisu definisani etički kodeksi ; trgovina, marketing , reklamiranje organizovanje sastanaka, kongresi,turizam, računovodstvo.
Osnovni postulati na kojima se zasnivaju međunarodni poslovni kodeksi su kajošiju i ljudsko dostojanstvo. KAJOŠIJU na japanskom znači živeti i raditi za opšte dobro. Ljudsko dostojanstvo se odnosi na vrednost i integritet svakog čoveka kao cilja, a ne sredstva za ostvarivanje tuđih ciljeva....

S A D R Ž A J


1. ETIČKI KODEKSI –UVODNI DEO
2. KODEKS POSLOVNE ETIKE
3. OSNOVNA NAČELA
4. KODEKS POSLOVNE ETIKE –POLOŽAJ ČLANOVA ORGANA PRIVREDNOG SUBJEKTA,ZAPOSLENIH I LICA ANGAŽOVANIH NA OSNOVU UGOVORA
5. KODEKS POSLOVNE ETIKE-ZAŠTITA IMOVINE PRIVREDNOG SUBJEKTA
6. KODEKS POSLOVNE ETIKE –PRAVA OGLAŠAVANJA PROIZVODA
7. KODEKS POSLOVNE ETIKE –ODNOS PREMA DOBAVLJAČIMA
8. KODEKS POSLOVNE ETIKE ODNOS-PREMA VLASNICIMA
9. ZABRANA UGROŽAVANJA I POSLOVNOG UGLEDA DRUGIH PRIVREDNIH SUBJEKATA
Referentni URL