Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje kao faktor ekonomskog razvoja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Problem, predmet i objekt istraživanja


Pod osiguranjem smatramo dijelatnost pomoću koje se , zasnovano na načelima uzajamne solidarnosti i solidarnosti, pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti koji ugrožavaju imovinu i lica. U ovom seminarskom radu problem istraživanja predstavlja nedovoljno jasno objašnjen pojam osiguranja , njegovog značaja i uticaja na ekonomski razvoj. Predmet istraživanja je istražiti osiguranje kao dio finansiskog tržišta i njegov uticaj na ekonomski razvoj nacionalne ekonomije Bosne i Hercegovine.
Objekt istraživanja je tržište osiguranja i njegov uticaj na ekonomski razvoj.

Radna hipoteza i pomoćne hipoteze

Radna hipoteza glasi: konzistentnim spoznajama o značaju osiguranja, potvrđuje se važnost osiguranja u ukupnoj stabilnosti i ekonomskom razvoju kako nacionalnog tržišta tako i nacionalne ekonomije.
Tako postavljena radna hipoteza implicira više pomoćnih hipoteza:
1) Na temelju spoznaje o karakteristikama osiguranja moguće je izvršitit detaljan pregled
svih vrsta osiguranja.
2) Osiguranje ima značajnu ulogu u ekonomskom razvoju nacionalne ekonomije.
3) Vrlo je važno poznavati tržiše, ekonomski stanje i zakonske propise za što učinkovitiji
razvoj osiguranja i njegov ukupan doprinos ekonomskom razvoju....


SADRŽAJ

1. UVOD
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja
1.2. Rdna i pomoćne hipoteze
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja
1.4. Znanstvene metode
1.5. Struktura rada
2. UVOD U OSIGURANJE
2.1. Pojam osiguranja i njegov značaj
2.2. Vrste osiguranja
2.2.1. Osiguranje imovine
2.2.2. Osiguranja lica
2.3. Rizik u osiguranju
2.4. Definicija osnovnih pojmova u osiguranju
3. ORGANIZACIJA OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
3.1. Oblici organizovanja osiguravatelja prema Zakonu
3.2.1. Dioničko društvo
3.2.2. Zastupnici i brokeri u osiguranju
3.2. Nadzor nad poslovima osiguranja u Bosni i Hercegovini
4. PRAVNI OBLIK OSIGURAVATELJNOG POSLOVANJA
4.1. Ugovor o osiguranju
4.2. Isprave u osiguranju
4.3. Uvjeti osiguranja
5. EKONOMSKI ZNAČAJ OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
5.1. Pregled makroekonomskih pokazatelja u BiH (Federacija i Repiblika Srpska)
5.2. Sektor finansijskih usluga u Bosni I Hercegovini
5.2.1. Struktura sektora finansijskih usluga u Bosni I Hercegovini
5.3. Pregled statističkih pokazatelja sektora osiguranja u Bosni i Hercegovini
5.3.1. Vlasnička struktura i vrte osiguranja kojima se bave drušrva
5.3.2. Ukupna premija u Bosni i Hercegovini
5.3.3. Premija po vrstama osiguranja u Bosni i Hercegovini
5.3.4. Uporedni pokazatelji za određene evropske državae i Bosnu i Hercegovinu
5.3.5. Ukupan prihod osiguravajućih društava
5.3.6. Dobit osiguravajućih društava
5.3.7. Kapital osiguravajućih društava
5.3.8. Pokazatelj uspiješnosti poslovanja osiguravajućih društava u 2007. godini
5.3.9. Struktura zaposlenih osiguravajućih društava
5.4. Razvoj osiguranja do 2010. godina u Bosni i Hercegovini
5.5. Zakonska regulativa i podzakonski akti u sektoru osiguranaj u BiH
6. ZAKLJUČAK
LITERATURA
POPIS ILUSTRACIJA
Referentni URL