Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istorijat osiguranja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kako je ljudima palo na pamet da naprave instituciju osiguranja I osiguravajućih društava? Kako je nastala institucija koja nadoknađuje štete nastale u društvu, privredi ili kod ljudi usled dejstva rušilačkih prirodnih sila ili nesrećnih slučajeva? Ovo su samo neka od pitanja na koja ovaj rad pokušava da da odgovore.

Na samom početku se definiše osiguranja, priča se u čemu je suština pojma osiguranje i kako to funkcioniše.
Potom se prelazi na istorijat osiguranja u svetu, pri čemu se hronološki prolazi kroz razne periode kroz koje je osiguranje prolazilo u svom razvoju: prapočeci osiguranja, pomorski zajam, osiguranje u Starom Rimu, osiguranje u Srednjem veku, komercijalizacija osiguranja, Lloyd`s, razvoj modernog osiguranja, treći period u istoriji osiguranja.
Izlaganje se završava kratkim osvrtom na razvoj osiguranja kod nas I trenutnim stanjem na tržištu osiguranja u Srbiji...

SADRŽAJ


UVOD 2
POJAM OSIGURANJA 3
ISTORIJAT OSIGURANJA U SVETU 4
Prapočeci osiguranja 4
Stari Rim 5
U mračno srednjovekovno doba 6
Komercijalizacija osiguranja 6
Lloyd`s 6
Razvoj modernog osiguranja 7
Treći period u istoriji osiguranja 7
ISTORIJAT OSIGURANJA KOD NAS 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL