Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fondacija Hemofarm KONKURS Za dodelu 20 stipendija izuzetno talentovanim
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
KONKURS

[Slika: hemofarm.jpg]

Za dodelu 20 (dvadeset) stipendija izuzetno talentovanim studentima osnovnih akademskih studija, za školsku 2012/2013. godinu.

Stipendije se dodeljuju redovnim studentima od III godine studija (apsolventima ne) na fakultetima i akademijama koji se školuju na teret budžeta Republike Srbije, slabijeg materijalnog stanja, sa prosečnom ocenom najmanje 8,50.

Pravo na konkurs imaju studenti, državljani Republike Srbije sa stalnim mestom boravka u RS i koji studiraju na teritoriji iste.

Studenti koji su već ostvarili pravo na stipendiju (osim stipendije ili kredita ministarstva nadležnog za poslove prosvete i nauke) po drugom osnovu nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Potrebna dokumentacija:

Molba (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkurisanja), potpisana sa naznačenom adresom stanovanja i opštinom, br. telefona i ličnim brojem),
Biografija,
Fotokopija stare lične karte ili očitana nova biometrijska l.k.,
Originalna potvrda Fakulteta o upisu godine,
Potvrda Fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom,
Fotokopija indexa (prva strana i one gde su ocene),
Pregled osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
Potvrda o državljanstvu Republike Srbije,
Pregled objavljenih radova (ukoliko ih ima),
Potvrda o mestu prebivališta iz MUP-a
Potvrda Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (roditelja, braće i sestara) ,
Izjava o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini i potpisana od strane dva svedoka),
Potvrda o visini poslednje isplaćene zarade roditelja i članova uže porodice overena od radne organizacije u kojoj je roditelj zaposlen (za nezaposlene potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje),
Izjava o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 18.10.2012.godine do 06.11.2012.godine.

Prijave na konkurs slati na adresu:

Fondacija Hemofarm,
Beogradski put bb,
26300 Vršac
Referentni URL