Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za izradu seminarskog rada - Na temu Teorija i metodologija socijalnog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Predmet: Teorija i metodologija socijalnog radaTEMA:
ovde su date su moguće okvirne teme koje se mogu izabrati i u daljem radu specifikovati – precizirati tako da tema seminarskog bude u što je većoj meri moguće konkretna.

1. Uticaj socijalnih pitanja i socijalnih pokreta na razvoj teorije i metodologije socijalnog rada
2. Antipočinjavajuća i antidiskriminatorska praksa
3. Kulturno kompetetntna praksa
4. Modeli procene u socijalnom radu: prikaz i komparacija izabranih modela
5. Rizici i rezilijentnost
6. Participacija i prava klijenata
7. Praksa zasnovana na dokazima u socijalnom radu
8. Intervencije u socijalnom radu

Izabrana tema se potom dalje specifikuje tako što se na primer odnosi na na jedan ili više konkretnih modela, perspektiva, koncepta, pristupa, pojava ili problema i dilema iz prakse i/ili se odnosi na određenu grupu korisnika (mladi u sukobu sa zakonom, deca ometena u razvoju, odrasle duševno obolele osobe, socijalno isključene mlade ili odrasle osobe, zlostavljna i zanemarivana deca ili nemoćni odrasli i stari, žrtve nasilja u porodici, nasilnici, odrasle osobe sa specifičnim invaliditetom, itd.)...
Referentni URL