Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uvod u seminarsku nastavu - kako izaditi seminarski rad & seminarsko izlaganje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod useminarsku nastavu - kako izaditi seminarski rad & seminarsko izlaganje

PREGLED SADRŽAJA


I.OBVEZE U OKVIRU SEMINARSKE NASTAVE
II.IZRADA SEMINARSKOG RADA
1)ODABIR TEME, RADNI NASLOV & IZRADA KONCEPTA
2)LITERATURA
3)FORMA SEMINARSKOG RADA
4)KAKO SMISLENO IZRADITI SADRŽAJ?
5)ŠTO JE UVOD?
6)SISTEMATIZACIJA TEKSTA (poglavlja & potpoglavlja)
7)ŠTO JE ZAKLJUČAK?
III.SEMINARSKO IZLAGANJE
Referentni URL