Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Format seminarskog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ:


UVOD ................................................................................1
1. NASLOV PRVE CJELINE.......................................................2
1.1. SLIKE ........................................................................ 2
1.2. TABLICE...................................................................... 3
2. NOVA CJELINA..................................................................4
2.1. DIREKTNO PREUZET CITAT – „DULJI TEKST“....................... 4
2.1.1. Direktno preuzet citat – jedna rečenica .......................... 5
ZAKLJUČAK..........................................................................6
LITERATURA.........................................................................7
KAZALO POJMOVA I IMENA......................................................8

Referentni URL