Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za priremu Specijalističkog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


NAZIV SPERCIJALISTIČKOG RADA NA SRPSKOM JEZIKU

Apstrakt: Rad se bavi genezom istraživanja o kreativnom sektoru, posebno u anglosaksonskim zemljama. U prvom delu rada analizira se hronologija istraživanja kreativnog sektora kao ekonomskog fenomena u SAD, uključujući i društveno-politički kontekst u kome su konkretna istraživanja nastajala, kao i uticaj ovih studija na razvoj naučnih disciplina i promišljanje o kreativnom sektoru. U drugom delu rada, razmatra se geneza istraživanja kreativnog sektora u Velikoj Britaniji, društveno ekonomski kontekst ovih istraživanja, kao efekte ovih istraživanja na menjanje uloge, značaja i smisla kreativnog seektora u nauci. Cilj rada je da prikaže osnovne koncepte ekonomskih istraživanja sektora, kritičke debate i fenomene povezane sa ovom oblašću....
Referentni URL