Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upute za pisanje seminarskoga i diplomskoga rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ

1. UVOD………………........................................................... 1
2. SVRHA PISANJA RADA…………………………………………………………..... 2
2.1. Svrha seminarskoga rada...............................………........ 2
2.2. Svrha diplomskoga rada..................................................……. 2
3. DOGOVOR S NASTAVNIKOM O TEMI, NASLOVU I SADRŽAJU RADA…..... 3
3.1. Dogovor s nastavnikom o temi, naslovu i sadržaju seminarskoga rada...3
3.2. Dogovor s nastavnikom o temi, naslovu i sadržaju diplomskoga rada...3
4. PRIJAVA, PREDAJA I OBRANA RADA…………………………………………... 4
4.1. Prijava, predaja i obrana seminarskoga rada................... 4
4.2. Prijava, predaja i obrana diplomskoga rada................... 4
5. METODOLOGIJA IZRADE RADA…………………………………........ 5
5.1. Naslovna stranica.........................................…………... 5
5.1.1. Naslovna stranica seminarskoga rada......................………...... 5
5.1.2. Vanjska ili omotna stranica i naslovna stranica diplomskoga rada.... 6
5.2. Predgovor……………………………………………………………...…….... 10
5.3. Sadržaj……………………………………………………………………….... 10
5.4. Tekst.....................................................…………...... 12
5.4.1. Uvod.............................................…………….. 12
5.4.2. Razrada teme......................................……………. 12
5.4.3. Zaključak..................................................………….. 13
5.4.4. Način označavanja dijelova rada........…………..... 14
5.5. Literatura……………………...………………………….. 14
5.6. Popis tablica...................................…………....... 16
5.7. Popis ilustracija........................................…………........ 16
Referentni URL