Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Krivično delo izazivanje opšte opasnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Život i zdravlje ljudi stalno su ugroženi raznovrsnim opasnostima. U davnoj prošlosti opasnost je uglavnom poticala od prirodnih sila i katastrofa. Kasnije, sa podelom ljudske zajednice na klase, narode i države, ona se proširila na razne sukobe između tih ljudskih grupacija. Svakako, rat je najveći i najteži sukob, koji je vremenem ne samo sve više ugrožavao već je i uništavao ljudske živote. Velikim stradanjima u poslednjim ratovima posebno je doprineo razvoj nauke, tehnike i tehnologije koji je korišten za rat i ratna razaranja. Da bi se izbegle opasnosti od korištenja visoke tehnike i tehnologije, kao i od tehničkih sredstava čiji se rad zasniva na snažnim izvorima energije, pravna nauka, a posebno krivično pravo, kao njena grana, mora da propiše pravila korištenja i rukovanja svim tim opasnim sredstvima, a zatim i zabranjena dela kojima se ugrožavaju život ljudi i njihovo zdravlje, i da primenjuje efikasne sankcije prema onima koji obavljaju takva dela. ..

POJAM ELEMENTI KRIVIČNOG DELA


Određivanje opšteg pojma krivičnog dela predstavlja jedno od najvažnijih, ali i najsloženijih pitanja u nauci krivičnog prava. Od toga kako će se odrediti taj pojam, zavisi i ceo sistem opšteg dela krivičnog prava.
Opšti deo krivičnog prava bavi se samo određivanjem opšteg pojma krivičnog dela, a ne i određivanjem pojmova pojedinih krivičnih dela. Reč je o utvrđivanju opštih obeležja koja mora posedovati bilo koje ponašanje da bi se moglo smatrati krivičnim delom . Osim tih obaveznih opštih obeležja, kod svakog pojedinog krivičnog dela javljaju se posebna, konkretizovana obeležja koja čine posebne pojmove tih krivičnih dela (krivičnog dela ubistva, krađe, silovanja i dr.) što predstavlja materiju posebnog dela krivičnog prava.
Iako u stranoj nauci krivičnog prava dominiraju novija shvatanja opšteg pojma krivičnog dela, u našoj teoriji je do nedavno bio vladajući klasičan pojam krivičnog dela koji potiče iz starije nemačke doktrine. Taj pojam, mada je danas u stranoj teoriji krivičnog prava prevaziđen, ima i određene prednosti. Između ostalog, on je relativno jednostavan što ima ne samo svoje didaktičko opravdanje, već je to prednost i za primenu, odnosno praksu. Ova konstatacija važi i za krivičnopravnu dogmatiku, odnosno sistem opšteg dela u celini koji najviše zavisi od toga kako se shvata pojam krivičnog dela. Opravdanje za zadržavanje tradicionalnog pojma i dogmatike opšteg dela jeste pre svega u tome što ona nudi relativno jasne pojmove, što je značajno za primenu prava i za ostvarivanje nekih osnovnih načela kao što je načelo pravne sigurnosti. To ipak nije dovoljan razlog da se potpuno zanemare neka novija shvatanja i da se neka od njih bar delimično ne prihvate...


SADRŽAJ


UVOD 2
1. POJAM ELEMENTI KRIVIČNOG DELA 3
2. KRIVIČNO DELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI 6
2.1. Uništenje i oštećenje javnih uređaja (član 279. KZ) 12
2.2. Neotklanjanje opasnosti (član 285. KZ) 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL