Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Porodica kao glavni faktor vaspitanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Vaspitanje je proces planskog i sistematskog usavršavanja senzomotornih, intelektualnih, emocionalnih, moralnih i duhovnih svojstava i sposobnosti deteta, ali i odraslog. Kao oblik socijalizacije, vaspitanje je usmereno na uobličavanje ponašanja u socijalno poželjnom smeru. Ovaj proces može biti individualan i grupni. Prema svom predmetu, vaspitanje može biti fizičko, intelektualno, moralno, estetsko ili religijsko.
Uporedo sa burnim promenama koje se dešavaju u našem društvu već duži niz godina mogu se pratiti i promene unutar porodice kao elementa društvene strukture. Priroda i smer kretanja koja zahvataju dinamiku porodičnog života postali su predmet istraživanja u mnogim društvenim naukama. U velikom broju pedagoških istraživanja ispitivana je promena vaspitne uloge porodice. Jedan od aspekata tog problema su odnosi i vrednosti prisutni u porodičnom vaspitanju dece....


TEORIJSKI DEO

Pedagoška funkcija porodice


Porodica je grupa koja deli sudbinu društva i vremena u kome egzistira. U skladu sa tim dolazi do njenog razvoja - "metamorfoza porodice". Kao takva, veoma rano je postala predmet istraživanja i interesovanja ljudi koji su se bavili decom, čovekom i vaspitanjem. "Može se reći da je porodica, pored vaspitanja društva u celini stalan i snažan faktor čovekove personalizacije i socijalizacije". . .
Referentni URL