Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Obrazovne potrebe odraslih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Nakon završetka ratova, ogroman broj ljudi je ostao bez posla, (invalidi i dr.) i trebalo je te ljude pripremiti za nov posao. Tada se javlja koncepcija ubrzanog stručnog pripremanja koja svoju teorijsku osnovu nalazi u treningu unutar industrije i treningu na radnom mestu. Ovu koncepciju učvrstila je i pojava pokretanja stanovništva iz jednog regiona u drugi zbog nedostatka posla. Tako se sistem ubrzanog stručnog pripremanja proširio u skoro sve zemlje Zapadne Evrope i Severne Amerike. Sve se to dešavalo mimo formalnog školskog sistema koji nije bio u stanju da odgovori na novonastale obrazovne potrebe. . .


Model andragoške profesionalne orijentacije


Model delatnosti andragoške profesionalne orijentacije na osnovu teorijskog kontrukta obuhvata sledeće komponente:
• analizu uslova i utvrđivanje individualnih i opštih obrazovnih potreba
• omogućavanje i podsticenje odraslih za donošenje odluka o profesionalnom razvoju
• utvrđivanje i praćenje situacionih i individualnih deteminanti profesionalnog razvoja
• obrazovanje odraslih u funkciji svesnog i odgovornog ličnog profesionalnog razvoja

Empirijska istraživanja pokazuju da deca iz porodica intelektualaca lakše prelaze sa jednog obrazovnog nivoa na drugi jer porodična sredina kao i drugi van porodični činioci imaju znatan uticaj na mogućnost obrazovnei kasnije socijalne promocije. ...
Referentni URL