Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Skadarsko jezero
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Poznati francuski sociolog Dumazeider ističe da se u „dokolici stvara novi homo ludens koji učestvuje u raznim igrama i turističkim putovanjima, stoga potreba za igrom i rekreacijom postaje jedan od temeljnih motiva odlaska u prirodu u slobodno vrijeme“. D. Alfier navodi da cjelokupno ponašanje čovjeka na odmoru u prirodi pokazuje znakove njegovog ponovnog povratka u djetinjstvo, gdje odrasli ljudi trče, plivaju, love, igraju se na moru, pijesku ..Zbog iskonske potrebe turista za igrom, sportom i rekreacijom potrebno je u turističkim mjestima stvoriti odgovarajuće uslove za sadržajan aktivni odmor turista...


Opšte informacije o Skadarskom jezeru

Skadarsko jezero, površine 391 km2, najveće jezero na Balkanu, nalazi se u zetsko-skadarskoj kotlini, zadržavajući rijekom Bojanom kontakt sa Jadranskim morem, koji je prekinuo lanac visokih planina. Crnoj Gori pripadaju 2/3 jezera, dok je 1/3 na teritoriji republike Albanije. Crnogorski dio jezera sa priobaljem je proglašen Nacionalnim parkom 1983. godine.

1996.godine Ramsar konvencijom je upisano u Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja. Samo jezero je kriptodepresija, što znači da se njegov veći dio nalazi ispod nivo mora. Obale su razuđene i bogate brojnim zalivima, poluostrvima i rtovima, većinom močvarne obrasle širokim pojasom trske.

Mali gradić, Rijeka Crnojevića, na obali jezera, pun je prirodne ljepote i istorijskih tekovina. U blizini su ostaci grada Oboda gdje je bila smještena štamparija u kojoj je 1494. štampana prva knjiga u ovom dijelu Evrope ("Oktoih").

Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici: arheološka nalazišta, manastirski kompleksi i utvrđenja, razbacani u širokoj lepezi u basenu Skadarskog jezera, govore da je još u XIV i XV vijeku ovo područje bilo značajno kulturno središte.
Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi burne istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (XV v.) - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrđava na stijeni usred jezera, tvrđava Grmozur...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Opšte informacije o Skadarskom jezeru 4
2 Turizam u NP Skadarsko jezero 5
3 Aktivni turizam 5
3.1 Krstarenje 6
3.2 Posmatranje ptica 6
3.3 Vinski put 6
3.4 Gastronomija 6
3.5 Speleologija i planinarenje 7
3.6 Pješačenje i biciklizam 7
4 Benčmarking metodologija 8
4.1 Izbor modela razvoja 9
4.2 Mаtricа proizvodа 10
5 BENČMARKING DESTINACIJE SKADARSKO JEZERO (POLAZIŠTE) 11
5.1 Pristup destinacijskom Benčmarkingu 11
5.2 Izabrani sadržaji Benčmarkinga 12
5.3 Selektivne vrste turizma i doživljaji na području destinacije Skadarskog jezera 12
5.4 Promocija 12
5.5 Brandiranje destinacije Skadarko jezero 12
5.6 Primene teorije benčmarkinga na promovisanje aktivnosti turizma na Skadarsko jezero 14
6 SWOT ANALIZA 14
6.1 Prednosti 15
6.2 Slabosti 15
6.3 Šanse 16
6.4 Prijetnje 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18

Referentni URL