Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prikaz knjige - Menadžment za kulturu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Profesor Adižes je pionir menadžmenta u umetnosti – polovinom prošlog veka obavio je temeljno istraživanje u većem broju kulturnih organizacija (pozorište, opera, simfonijski orkestri, balet...) na osnovu čega je među prvima sastavio svoj koncept obuke menadžera u organizacijama koje se bave scenskom umetnošću.

Isak Adižes je osnivač i profesionalni direktor Adižes instituta, Santa Barbara, SAD. Tvorac je metodologije koja nosi njegovo ime i renomirani konsultant kompanija i vlada širom sveta (Švedska, Brazil, Meksiko, Grčka, Izrael). Poznat je po svom jedinstvenom pristupu upravljanju organizacionim promenama zasnovanom na procesu kojim se izgrađuje uzajamno poštovanje i poverenje.

Njegove knjige „Upravljanje životnim ciklusima preduzeća“, „Upravljanje promenama“, „Težnja ka top formi“ i „Stilovi dobrog i lošeg upravljanja“ prevedene su na 22 jezika. Svojim predavanjima na četiri jezika u 40 zemalja skrenuo je pažnju naučne i stručne javnosti na svim kontinentima.

Rođen je 22. oktobra 1937. u Skoplju u trgovačkoj porodici sefardskih Jevreja. Tokom Drugog svetskog rata sa porodicom je prognan u Albaniju. Rat su preživeli zahvaljujući albanskoj porodici koja ih je sakrivala od fašista. Krajem 1944. se sele u Beograd gde Isak Adižes upisuje osnovnu školu. Snažni pečat u njegovom vaspitanju i obrazovanju ostavio je beogradski učitelj Vukadinović koji je razvio osećaj međusobnog poverenja i poštovanja, što je mnogo godina kasnije Isak Adižes ugradio u svoj naučni princip o životnim ciklusima preduzeća. Školovanje nastavlja u Izraelu, gde se porodica preseljava krajem 1948. . .

Sadržaj :

UVOD 3
1 Sadržaj – pregled osnovnih tema 5
2 Menadžment i kultura 7
3 Umetnost i društvo 12
3.1 Lepe umetnosti i komercijalna umetnost 12
4 Upravljaje u umetničkim organizacijama 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17

Referentni URL