Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mere varijacije ili disperzije- statistika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Mere varijacije ili disperzijePomoću srednjih vrednosti daje se karakteristika vrednostima obeležja koja su varijabilna. Ta zamena je vnše ili manje uspešna zavisno od toga kolika su odstupanja pojedinačnih vrednosti od srednje vrednosti. Prema tome, varijacije otežavaju uspešno proučavanje pojava i fenomena. Što je varijacija veća to je srednja vrednost manje reprezentativna i obrnuto. Tako su, na primer, poznati slučajevi serija koje imaju istu aritmetičku sredinu a različit varijabilitet vrednosti obeležja. Zbog toga se pored srednjih vrednosti uvode mere varijacije ili mere disperzije. To su pokazatelji varijacije (disperzije varijabiliteta) od srednje vrednosti. Odstupanje svake pojedinačne vrednosti od srednje vrednosti zove se devijacija, a odstupanje svih vrednosti od srednje vrednosti je disperzija....
Referentni URL