Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodna trgovina -skripta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Neophodnost
– razlozi međunarodne trgovine, ekonomska korist od trgovine Međunarodna trgovina uključuje razmenu između različitih zemalja, mada i tu ima prepreka koje su rezultati političkih ili nekih drugih odluka, pa se uvode carine, kvote, sankcije i sl., kada govorimo o protekcionizmu. Međunarodna trgovina – razmena podrazumeva određeni devizni kurs, a kako sve zemlje manje – više imaju svoju valutu, onda protok roba, usluga i dr. mora biti obezbeđen, jer u suprotnom nema međunarodne trgovine. 1. Neophodnost međunarodne trgovine. Privrede koje se uključuju u međunarodne tokove ( otvorena privreda ) na bazi odnosa izvoza i uvoza i veličine GNP koji se uvećava putem međunarodne razmene postižu značajnu stopu ekonomskog rasta, dok privrede koje su manje otvorene beleže stagnaciju ili pad GNP – a , a time i životnog standarda. Kada je reč o uslovima proizvodnje međunarodna trgovina omogućava da se jedne zemlje, na primer u tropskim oblastima specijalizuju u proizvodnji banana, kaktusa, ananasa, kivija i sl., kojima trguju, u međunarodnoj razmeni za ove robe dobijaju druge robe koje ne mogu proizvoditi pod povoljnim uslovima. Drugi razlog za međunarodnu trgovinu su opadajući troškovi, bolje reći opadajući troškovi velikoserijske proizvodnje. Treći razlog za međunarodnu trgovinu je različitost u ukusima, što podrazumeva određenu sklonost u potrošnji određenih roba...
Referentni URL