Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OPIS POSLA POSMATRANOG SISTEMA


Objekat posmatranja ove vežbe je odeljenje Zrenjaninske bolnice za uho, grlo i nos.Osnovna uloga ovog odeljenja je da se bavi zbrinjavanjem i lečenjem obolelih od uha, grla ili nosa.Pacijent do ovog odeljenja moze stići preko uputa reonske ambulante ili direktno sa prijemnog odeljenja bolnice.Kad lekar opšte prakse reonske ambulante ili prijemnog odeljenja utvrdi da pacijent boluje od uha, grla ili nosa on ga šalje kod lekara specijaliste za otorinolaringologiju i od njega trazi pregled pacijenta i mišljenje lekara o datom stanju pacijenta. Prilikom pregleda na ORL odeljenju lekar utvrdjuje oboljenje i potrebnu terapiju da bi se bolest sanirala.Pri tom se na uputnici piše ustanovljena dijagnoza, terapija i moguće dopune.Pacijent se upisuje u knjigu prolaznika radi godišnje evidencije prolazećih pacijenata kroz ORL odeljenje.Pacijent se vraća u reonsku ili prijemnu ambulantu gde dobija dalja uputstva, ispunjavaju mu se recepti za terapiju i šalje se na kućno lečenje uz redovnu kontrolu i sve se to evidentira u lični karton pacijenta koji se kasnije skladišti u kartoteku.Pak ako lekar smatra da je pacijentovo stanje i suviše ozbiljno za kućno lečenje prima se na odeljenje. Otvara mu se istorija bolesti, upisuje se broj istorije bolesti koji se kasnije upisuje u knjigu primljenih bolesnika radi godišnje evidencije, otvara mu se terapijska lista na kojoj se beleži odredjena terapija i dijagnostičke mere potrebne za sanaciju bolesti.Lekar ispunjava recepte za odredjene lekove pomoću kojih se pravda svakodnevno trebovanje...
Referentni URL