Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Generatori mrežnog prometa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Generatori mrežnog prometa


Opcenito

Što je to generator mrežnog prometa?


Generator mrežnog prometa je sustav koji povezuje razlièite ili sliène ureðaje u jednu cjelinu. U telekomunikacijskom i podatkovnom smislu, generator povezuje uredjaje za obradu podataka i komunikacijske uredjaje, bilo na medjudržavnom planu, unutar pojedine zemlje, grada, u industrijskom postrojenju,poslovnim zgradama ili u malom uredu. Potreba za umrežavanjem posljedica je stalnog porasta razmjene podataka (pisama, poruka, memoranduma, poslovne statistike, izvještaja, baza podataka i sl.) medju zaposlenima. Izraèunato je da se oko 60 % radnog vremena koristi za komunikaciju ili razmjenu podataka; u današnje vrijeme kolièina tako razmijenjenih informacija dosiže i do 35 otipkanih stranica po osobi dnevno.Za uštedu su vremena napravljeni razni uredjaji namijenjeni komunikaciji i razmjeni podataka (teleks, telefaks, osobna raèunala, pisaæi, višefunkcijski terminali), a sada ih sve treba povezati u raèunalnu mrežu da bismo svi zajedno dijelili moguænosti koje nam ti uredjaji pružaju.
Podjela generatora.

Ovisno o udaljenostima koje prilikom umrežavanja treba premostiti, na raspolaganju su razlièite tehnologije generatora i vrste medija za prijenos podataka. Tako i generatore dijelimo u dvije osnovne kategorije: fiksni i varijabilni generator.

Visoko razvijena satelitska tehnologija omoguæuje danas povezivanje bilo koje dvije toèke na Zemlji, a postoje i instalacije na kopnu i u moru koje omoguæuju medjusobno povezivanje klasiènim medijima - obiènim ili optièkim kabelima. U razvijenim zemljama postoji niz telekomunikacijskih tvrtki koje pružaju usluge povezivanja raznim drugim tvrtkama i organizacijama unutar zemlje pa i preko granica.

Internet - specifièna tvorevina raèunalne industrije - omoguæuje komunikaciju i razmjenu podataka pojedincima i organizacijama iz cijelog svijeta.Danas na tržištu postoje satelitski uredjaji koji omoguæuju pojedincu ili tvrtci pristup Internetu putem satelita, bez obzira na to postoji li u zemlji korisnika netko tko pruža usluge pristupa Internetu...
Referentni URL