Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zakon o knjiznicama - Prijedlog (2007)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
PRIJEDLOG ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI
DEFINICIJE POJMOVA ZA POTREBE OVOG ZAKONA


Knjižnica, ustanova ili ustrojbena jedinica ustanove koja organizira i pruža javnosti informacijske, obrazovne i kulturne službe i usluge koje zasniva na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, davanju na korištenje knjižnične građe i omogućavanju pristupa drugim izvorima.

Knjižnična djelatnost, ukupnost službi i usluga kojima se izgrađuju i uređuju knjižnične zbirke te osigurava pristup umjetničkim, znanstvenim i stručnim djelima i informacijama, kako bi se zadovoljile obrazovne, informacijske i kulturne potrebe pojedinaca i skupina te razvoj društva u cjelini.
Knjižnična građa, svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivom materijalu ili u elektronički čitljivom obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja, proizveden u više primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi, odnosno sve što knjižnica drži u svojem fondu i stavlja na raspolaganje korisnicima.

Knjižnična zbirka, uređena zbirka knjižnične građe.
Knjižnični sustav čine funkcionalno povezane knjižnice sa svrhom usklađivanja i razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti...
Referentni URL