Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sadržaj prijedloga za izradu teze ili istraživačkog projekta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Svaki prijedlog teze ili istraživanja mora sadržavati sljedeće:

1. Naslov [naslov seminarskog rada / nastavne jedinice, npr. Normativna
kontrola: domaća zadaća (1)]
2. Svrha: Opis općeg problema kojim će se rad baviti. Time se opisuje tema ili područje rada. Postavlja se osnova za široko identificiranje područja istraživanja i problema unutar tog područja. [u jednoj ili dvije rečenice navesti okvirnu temu]
3. Obrazloženje: Objašnjenje važnosti tog istraživačkog područja. [u nekoliko
rečenica navesti važnost / značaj odabrane teme]
4. Prethodni radovi: Pregled najznačajnije literature, radova ili postignuća vezanih za opisivani problem. Može sadržavati nekoliko općih radova i značajnih primjena ili istraživačkih studija. Može biti izbor relevantne literature opisane u smislu najave onih tema koje će se dalje razraditi. [kratki prikaz literature (bibliografskih
jedinica navedenih uz pojedinu nastavnu jedinicu koja se ispituje) iz
određene teme; sažeto i jasno opisati ključna pitanja uz citiranje] ...
Referentni URL