Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za autore
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. UVOD

Radove možete pisati na srpskom ili engleskom jeziku. Rad treba da bude otkucan latiničnim pismom. Maksimalni obim rada je 10 strana. Radove treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na e-mail: revija@singidunum.ac.rs. Prihvataju se isključivo radovi koji su prispeli na vreme i koji su pripremljeni u skladu sa ovim uputstvom za autore.

2. NASLOV POGLAVLJA

Na sredini prve stranice rukopisa, nakon jednog praznog reda, napisati naslov rada na srpskom jeziku, koristeći font Times New Roman Bold 14 pt i ispod njega naziv rada na engleskom jeziku, koristeći font Times New Roman 12 pt. Nakon jednog praznog reda, na sredini, napisati imena autora bez titula i zvanja, veličine fonta 10 pt. Nakon jednog praznog reda napisati rezime i ključne reči na srpskom, veličine fonta 9 pt. Rezime i ključne reči na engleskom jeziku se pišu kosim slovima, kao što je prikazano u ovom uputstvu...
Referentni URL