Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. UVOD

1.1. Naziv i sedište firme


Dati samo naziv i adresu firme.

1.2. Delatnost firme

U kraćim crtama opisati čime se firma bavi. Navesti broj zaposlenih.

1.3. Cilj rada


Cilj rada je da se prikaže organizacija, način rada, poslovanja ... i sl. preduzeća, ........ ukaže na uočene probleme vezane za organizaciju funkcija preduzeća, proizvodnju i sl. i predloži na osnovu toga njeno poboljšanje.2. SNIMAK POSTOJEĆE ORGANIZACIJE

2.1. Organizaciona struktura firme


Prikazati hijerarhiski dijagram firme, njenu organizacionu šemu, odelenja ili sektore koje sadrži i njihov međusobni odnos. Dati ukupan broj zaposlenih, kadrovsku stru- kturu, ....

Primer: ...
Referentni URL