Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za izradu seminarskog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

CILJEVI IZRADE SEMINARSKOG RADA

Ciljevi izrade seminarskog rada su:

upoznavanje studenata sa određenom oblašću naučne, stručne ili umjetničke discipline kroz detaljniju razradu jedne teme iz te oblasti kada su u pitanju studije prvog stepena,
priprema studenata za pisanje samostalnih radova: eseja, stručnog rada, završnog rada na studijama prvog stepena.

Na studijama prvog stepena studentu se pruža prilika da savlada osnove samostalnog naučnog, umjetničkog i stručnog rada, formu i stil pisanja.


TEMA SEMINARSKOG RADA

Tema seminarskog rada može biti:

teorijski problem,
praktičan problem uočen u literaturi ili praksi ili
kombinacija.

Tema seminarskog rada može biti obrađena na dva načina:

student može da prikupi, obradi, strukturira i prezentuje znanja iz literature relevantna za temu njegovog rada, naročito na studijama prvog stepena;
student može da primijeni znanje stečeno obradom literature i pokaže kako se
neki konkretan problem može riješiti, pri čemu to može učiniti analizom primjera iz prakse ili literature, obradom zadatka, na neki drugi praktičan način, empirijskim ili samostalnim naučnim istraživanjem koje je usmereno na određenu oblast....
Referentni URL