Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Megatrend sablon za pisanje seminarskih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. УВОД

Циљ израде семинарског рада је упознавање студената са одређеном облашћу научне дисциплине кроз детаљну разраду једне теме из те области и припрема студената за писање самосталних радова.

Студенту се пружа прилика да савлада основе самосталног научног рада, форму и стил писања.


2. ТЕМА СЕМИНАРСКОГ РАДА

Тема семинарског рада може бити обрађена на два начина:

1. студент може да прикупи, обради, структурира и презентира знања из литературе релевантна за тему његовог рада, и
2. студент може да примени знање стечено обрадом литературе и покаже како се неки конкретан проблем може решити...


САДРЖАЈ

1. УВОД 2
2. СТРЕС 3
2.1. Извори стреса 4
2.2. Реакције на стрес 5
2.3. Ефекти стреса 6
3. НАСИЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 7
3.1. Политика организације у вези са безбедношћу и насиљем 8
3.2. Идентификовање ризика од могућег насиља 9
3.3. Анализа трендова у понашању запослених 10
4. ЗАКЉУЧАК 11
5. ЛИТЕРАТУРА 12
6. ПОПИС ПРИЛОГА, ТАБЕЛА, СЛИКА И ДИЈАГРАМА 13
(НАПОМЕНА: садржај по дубини мора имати бар два поднаслова, ако нема услова за бар два не пише се ни један већ се он подразумева под насловом главе:

2. СТРЕС 3
2.1. Извори стреса 4
3. НАСИЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ 7
Referentni URL