Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Psihologija u menadžmentu -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


„Što želiš daće ti se i što moliš, ako je do polovine carstva biće“
Biblija


Ideja promene svoje argumentacije nalazi u logici samog života koji je stalno u pokretu, stalnom traženju izlaska iz kriza i putu ka novim rešenjima. Menjati se ili propadati, dilema je za sve one koji imaju uvid u našu stvarnost, poznaju naše sadašnje stanje i koji strateški promišljaju našu budućnost. (Mićunović 2005.) Zapravo promene su takvog intenziteta da nam se čini kao da više i ne živimo u svetu prirodnih mena, nego u svetu naučno-tehnoloških promena. Štaviše, promene koje su se naročito u poslenje dve decenije zbile u našem okruženju, kako na planu društvenog i političkog života, tako i u okviru socijalnih i ekonomskih prilika, izmenile su način rada i poslovanja kao i metode u poslovnim komunikacijama. Masovno korišćenje računara u svim sferama ljudskog života, zatim mobilne telefonije i interneta, zahtevaju izrazito sposobne i obrazovane ljude, vešte komunikatore, menadžere spremne za konstantno napredovanje i usvajanje novih znanja. Shodno tome, komunikacija se nametnula kao imperativ ovog rada sa ciljem da se ukaže na značaj koji ona ima u savremenom menadžmentu.......

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 Psihološke poslovne igre 3
1.1 Tehnike za razvijanje diskusije na poslovnom sastanku 4
1.2 Konsenzus i poslovna komunikacija 5
2 Primer za realizaciju kominikacije sa korisnicima usluga (klijentima) 6
2.1 Kultura poslovnog ponašanja u radu sa klijentima 6
2.2 „Zlatna pravila“ poslovnog ponašanja 6
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL