Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Frojdovo otkriće nesvesnog
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Na izmaku 19. veka Sigmund Frojd je počeo da izgrađuje psihoanalizu kao vrstu psihoterapije, ali je ona ubrzo postala jedna od najobuhvatnijih i najuticajnijih humanističkih teorija koja je ostvarila veliki uticaj na nauku, filozofiju i kulturnu baštinu čovečanstva, dok je Frojdovo otkriće nesvesnih i iracionalnih snaga u čoveku uzdrmalo klasičnu psihologiju, kao i vladajući racionalizam u humanističkim naukama i filozofiji. Zbog čega? Na ovo pitanje autor rada će odgovoriti u nastavku rada.

Sigmund Frojd, rođen je u Frajbergu, današnjem Priboru, u Moravskoj. Poznat je kao utemeljivač psihoanalize.

Frojd je poreklom Jevrejin iz ne baš imućne porodice. Sa četiri godine njegova porodica se nastanjuje u Beču. Posle sjajnog školovanja, 1876. u laboratoriju fiziologa Brikea, nastavlja istraživanja u vezi sa anatomskom patologijom i fiziologijom nervnog sistema kod čoveka. Razvija prijateljstvo sa J. Brojerom, koji je od njega stariji četrnaest godina. Nakon studija medicine, 1883, stupa u psihijatrijsku službu. Zadužen za studiju o kokainu, otkriva, 1884, njegove analgetske odlike, predoseća njegova anasteziološka svojstva i iskušava ga na sebi. Jedna mu stipendija omogućuje da 1885. ode u Pariz na staž kod Šarkoa u Salpetrijeru gde posmatra manifestacije histerije i efekte hipnoze i sugestije. Sa privatnom praksom počinje 1886. godine. U oktobru 1886. god. ženi se Martom Bernajs, sa kojom je veren od 1882. godine. Ona će mu roditi šestoro dece, među kojima Anu, rođenu 1895, koja će ga celi život pratiti i specijalizovati se za dečiju psihoanalizu. Frojd sebi stvara klijentelu među "nervno obolelima", većinom od histerije, koje leči, kao što se u to vreme obično činilo, elektroterapijom i hipnozom. Prevod Berhajmove knjige O sugestiji i hipnotičkim i budnim stanjima objavljuje 1888. godine. U 1895, odustaje od hipnoze u korist metode slobodnih asocijacija i objavljuje, u saradnji sa Brojerom, Studije o histeriji, delo veoma loše primljeno u medicinskim krugovima. Tu već nalazimo osnovne principe psihoanalize, pojmove nesvesnog, supstitucije, negacije, odbacivanja. ..

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Nesvesno kao revolucionarno otkriće 4
1.1.1 Frojdovo tumačenje snova 6
1.2 Otkiće nesvesnog i kritike nesvesnog 10
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17
Referentni URL