Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Autorska prava i informacione tehnologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Intelektualna svojina ne štiti ideju kao takvu, već samo originalni izraz te ideje (putem autorskog prava) ili praktičnu primenu ideje (znanja, informacije, u korisnom proizvodu). Između ostalog, propisi o autorskom pravu daju isključivo ovlašćenje autoru da umnožava, stavlja u promet, daje u zakup primerke svog dela, kao i da svoje delo javno saopštava (npr. izvodi, predstavlja, emituje). Autor, kao i svaki drugi učesnik u privrednom prometu, u poziciji je da prisvaja ekonomsku korist od rezultata svog rada.

Internet je poput ostalih društvenih informativnih sredstava podložan zakonskim regulativama za suzbijanje govora mržnje, klevetanja, obmana, nepristojnih sadržaja bez upozorenja i drugih povreda. Kriminalno vladanje u realnom svetu, preslikava se i u virtualnom svetu, pa je dužnost i pravo građanskih vlasti da primjenjuju odgovarajuće zakone. Da bi Internet postigao savršenstvo i u potpunosti odgovorio svojoj svrsi neophodno je da se donesu efikasne i rigorozne zakonske mere protiv posebnih kaznenih dela na Internetu kao što su širenje virusa, neovlašćeno prisvajanje tuđeg novca, prekidanje poslovnih transakcija, krađa ličnih podataka i drugo...

Ključne reči:Autorska prava, informatičke tehnologije, intelektualna svojina, internet.

Sadržaj :


Rezime 3
Ključne reči 3
UVOD 4
BERNSKA KONVENCIJA O ZAŠTITI KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA (BK) 10
Zaštićena lica 11
Zemlja porekla dela 12
Nacionalni tretman 13
Minimalna prava 13
UNIVERZALNA (SVETSKA ) KONVENCIJA O AUTORSKOM PRAVU 14
Zaštićena lica 14
Zemlja porekla dela 15
Nacionalni tretman 15
Minimalna prava 15
ODNOSI IZMEĐU UNIVERZALNE KONVENCIJE I BERNSKE KONVENCIJE 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL