Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Antidampinske mjere i kompezatorne dažbine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Antidampinška mera je posebna dažbina na uvoz proizvoda koja se uvodi radi otklanjanja negativnih uticaja dampinga.

Vlada, uvodi antidampinSke dažbine na predlog ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i po okončanju postupka ispitivanja koje sprovodi Ministarstvo u skladu sa uredbom o antidampinskim merama, ukoliko se utvrdi da postoji:

1) damping,
2) šteta za domaću industriju ili opasnost od nastanka štete
3) postojanje uzročne veze između dampinga i štete.

Domaća industrija odnosi se na sve domaće proizvođače sličnih proizvoda ili na one čija ukupna proizvodnja predstavlja pretežni deo ukupne domaće proizvodnje tih proizvoda, osim onih proizvođača koji su povezani sa uvoznicima ili izvoznicima dampinških proizvoda u državu ili proizvođača koji su istovremeno i uvoznici takvih proizvoda.

Domaći proizvođači su povezani sa uvoznicima ili izvoznicima dampinških proizvoda u državu ukoliko:

1) oni direktno ili indirektno kontrolišu uvoznike ili izvoznike dampinških proizvoda u državu ili

2) su direktno ili indirektno kontrolisani od uvoznika ili izvoznika dampinških proizvoda u državi ili

3) ih direktno ili indirektno kontroliše neka treća strana koja istovremeno kontroliše i uvoznike ili izvoznike dampinških proizvoda u državu ili

4) zajedno sa uvoznicima ili izvoznicima dampinških proizvoda u državu, direktno ili indirektno kontrolišu treću stranu, pod uslovom da postoji osnov za sumnju da taj odnos može da utiče na ove proizvođače da se ponašaju drugačije od nepovezanih domaćih proizvođača.

Smatra se da domaći proizvođači, uvoznici ili izvoznici kontrolišu druge proizvođače, uvoznike ili izvoznike kada je neko od njih u poziciji da pravno ili faktički ograničava ili upravlja drugim.

Sličan proizvod, je proizvod koji je identičan to jest jednak u svim aspektima posmatranom proizvodu ili u odsustvu takvog proizvoda drugi proizvod koji iako nije isti u svakom pogledu ima karakteristike posmatranog proizvoda.

Damping je uvoz proizvoda u država po ceni nižoj od normalne vrednosti sličnog proizvoda u državi izvoza.

Normalna vrednost je cena sličnog proizvoda na tržištu države izvoza, utvrđena u normalnim uslovima trgovine u toj državi, ili, u slučaju nedovoljne prodaje na domaćem tržištu, cena koštanja u zemlji porekla uvećana za razumni iznos prodajnih, opštih, administrativnih troškova i profita…
Referentni URL