Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem obracuna troskova po osnovu aktivnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Troškovi predstavljaju vrednosno izraženo trošenje ekonomskih dobara, proizvodnih činilaca u cilju proizvodnje i prodaje učinaka organizacije i ostvarivanja dobiti po tom osnovu. U njihovoj osnovi mora da stoji količinski izražena potrošnja ekonomskih dobara ili količinska komponenta troškova. Potrošnja ekonomskih dobara mora da bude u vezi s učincima, odnosno, učincima uslovljena. Utrošene količine dobara moraju biti vrednosno izražene, ili vrednovane po odgovarajućim cenama (cenovna komponenta troškova).

Obračun troškova po osnovu aktivnosti i učinaka je uži pojam od rašunovodstva troškova, zbog toga što računovodstvo trškova obuhvata i neke delatnosti koje ne mogu da budu predmet obračuna troškova i učinaka.

Računovodstvo se bavi prikupljanjem, klasifikovanjem i sumiranjem poslovno finansijskih podataka kao i pripremanjem, podnošenjem i interpretacijom računovodstvenih izveštaja isključivo za potrebe menadžmenta preduzeća i naravno obradom troškova i troškovo po osnovu aktivnosti.

Obračun troškova po osnovu aktivnosti i učinaka obuhvata pogonsko knjigovodstvo i kalkulaciju cena koštanja. Konkretan zadatak je obuhvatanje, raspodela, pozicioniranje troškova uciniocima, a ponekad i povezivanje troškova i prihoda po nosiocima troškova.

Cilj ovog rada nije sagledavanje svih funkcija i metoda upravljačkog računovodstva, niti definisanje razlika između njega i finansijskog knjigovodstva, kao ni njegov položaj u ukupnom informacionom sistemu jednog preduzeća. Međutim, potrebno je definisati globalnu poziciju i osnovne metode koje upravljačko računovodstvo koristi, da bi se kasnije fokusirali na temu ovog rada.

Karakteristika ovog podsistema je da se poslovno odlučivanje na bazi podataka upravljačkog računovodstva uglavnom zasniva na praćenju odnosa troškova, prihoda i dobiti. Zato je i jedan od osnovnih alata za planiranje, analiza trošak : prihod : dobit ( CVP analiza), koje koristi menadžment u cilju donošenja poslovnih odluka...

S A D R Ž A J


1 UVOD 3
2 OBRAČUN TROŠKOVA PO OSNOVU AKTIVNOSTI 4
2.1 Metodologije obračuna troškova na osnovu učinka 4
2.2 Metodologija sistema obračuna troškova po osnovu aktivnosti 5
2.3 Obračun troškova zasnovanog na aktivnostima 9
2.4 Obračuna po standardnim troškovima i po aktivnostima 10
3 USLOVLJENOST TROŠKOVA UČINKOM 13
4 ZAKLJUČAK 14
5 LITERATURA 15
Referentni URL