Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Porodicne psiholoske osnove poremecaja ponasanja kod ucenika osnovnih skola
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRZAJ

1. UVOD……………………………………………………………………………….....4
2. Pojam I najcesci vidovi poremecaja u ponasanju kod dece……….7
2.1.Odredjenje pojma poremecaji u ponasanju…………………………………………7
2.2. Psiholoski pristup u proucavanju poremecaja u ponasanju I klasifikacija poremecaja u ponasanju…………………………………………..………………………9
2.3.Etiologija poremecaja u ponasanju kod dece I omladine I najcesci oblici ispoljavanja ………………………………………………………………………………..15
3. Uloga skole I cinioci koji mogu uticati na nastanak poremecaja u ponasanju kod ucenika………………………………………………………………..18
3.1. Dosadasnja iskustva po pitanju poremacaja u ponasanju ucenika u skoli….........................18
3.2.. Skola I cinioci u skoli koji mogu doprineti ispoljavanju poremecaja u ponasanju ucenika…………………………………………………………………………………….21
3.2.1. Negativan uticaj skolske sredine………………………………………….22
3.2.2. Neuspeh u skoli……………………………………………………………..22
3.2.3. Pobude za pohadjanje skole………………………………………………23
3.2.4. Rano antisocijalno ponasanje……………………………………………..24
4. Porodicne psiholoske osnove poremecaja ponasanja kod ucenika osnovnih skola...............................25
4.1. Porodica kao temelj drustva…………………………………………………….25
4.2 . Porodica I cinioci u porodici koji mogu doprineti nastanku poremecaja u ponasanju dece…………………………………………………….25
4.2.1. Nepotpuna porodica I njen uticaj na poremecaje u ponasanju kod dece………………………………………………………………………..26
4.3. Lykkenova teorija kriminala…………………………………………………….27
4.4. Bowlbyeva teorija kriminala…………………………….28
4. PREDMET ISTRAZIVANJA
5. CILJEVI I ZADACI ISTRAZIVANJA
6. HIPOTEZE
7. VARIJABLE ISTRAZIVANJA
8. METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA
8.1. Vreme I mesto istrazivanja
8.2. Uzorak ispitanika
8.3. Izvori I nacini prikupljanja podataka
8.4. Tehnike ispitivanja I instrumenti
8.5. Statisticka obrada podataka
Referentni URL